Insektskullen



Insektskullen

2014-03-21

Älvdrottningens Butterfly / Kelsie

Älvdrottningens Bumblebee / Wille

Älvdrottningens Dragonfly/ Aslan


Kelsie
Wille
Aslan
Kelsie
Kelsie
Aslan
Aslan
Aslan

Lite olika sovstilar...

Min mat!!!
Aslan

2014-03-21

Alldeles nyfödda :-)

Wille

2014-03-30

Lite drygt en vecka gamla.

Wille

2014-04-05

3 veckor och ögonen börjar öppnas.

Wille

2014-04-11

4 veckor och allt mer fart... :-)

Wille

Och så leker vi!!! :-)

Ute för första gången!

2014-04-19

Fem veckor!

Kelsie
Wille

6 veckor!

7 veckor och ute på koppelpromenad

Aslan
Wille
Wille
Aslan
Kelsie
Kelsie

8 veckor!

Wille

Moa och Kelsie

Astrid, Erduan och Aslan

Morgan, Malin, Jacob, Klara och Wille