Grim och Theakullen

Kennel Älvdrottningen

Liten uppfödning av Welsh Corgi Pembroke


Senast uppdaterad 2020-07-26Grim och Theakullen

Älvdrottningens Light of Fire

Älvdrottningens Amalthea


2017-03-02


Älvdrottningens Hefaistos/Loke


Älvdrottningens Vesta / Ronja


Älvdrottningens Chantico/ Selma